Utbildningar

Trafikhuset har både kvinnliga och manliga trafiklärare, du väljer givetvis vilken du vill ha som lärare.
Din privata handledare är välkommen att sitta i baksätet och lyssna på vad vi säger och gör.
På så sätt minskas antalet körlektioner och samspelet mellan den privata handledaren - elev - trafiklärare blir som allra bäst!!

Du får köpa enstaka delar ur utbildningsplanen, men då ansvarar din privata handledare för din utbildning och uppkörning!

Vi utbildar: