Riskutbildning B

Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad:

Del 1:
Den omfattar alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden i trafiken. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i  hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer påverkar körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Vi bjuder på fika.

Del 2:
Är riskutbildningens gamla del (halkbanan). Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under speciella förhållanden. Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att tex. köra på halt underlag. Du får prova på att köra i olika situtioner och hastigheter, så att du får känna på både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra trafiksituationer och att du ska förstå hur tex. hastigheten påverkar dina möjligheter att klara av  svårigheter som uppstår. Del 2 genomförs på Hudiksvalls Flygfält.
Båda delarna måste vara genomförda och giltiga innan  du gör kunskapsprov och körprov.

Giltighetstid:
En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, men efter den 1 april 2009 upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas. Den som har fått sitt körkort återkallat och därför måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, ska även göra riskutbildningen och är därmed inte längre undantagen från kravet på genomförd riskutbildning.

RISKETTAN B HOS OSS:

Gå in under vår flik "webshop" där syns alla bokningsbara kurser

RISKTVÅAN B HOS OSS:

Kom in till oss för att boka och få information!

 

Ring 0650-75820 för anmälan!

GLÖM EJ ATT TA MED LEGITIMATION!