INTRODUKTIONSUTBILDNING

Från och med 1 jan 2006 måste alla som vill utbilda privat gå handledarutbildning.
Tanken med utbildningen är att bland annat minska de olyckor som sker vid privat utbildning.
Vidare ska utbildningen ge de blivande handledarna och eleverna råd och vägledning inför den privata övningskörningen och förarutbildningen i övrigt, med nollvisionen som grund.
Kursen ska bidra till en effektiv utbildning och till en ökad säkerhet såväl under som efter körkortsutbildningen.

Utbildningen har tre delmoment.
1.      handledarutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
2.      planering och strukturering av övningskörning
3.      för trafiksäkerhetens viktiga faktorer

OBS!
Krav slopas på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildningen tillsammans.
Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig.
Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Ändringarna började gälla den 1 september 2010.

Krav på handledaren:
24 år, under en tio års period haft körkortet för fordonet i minst fem år.

Krav på eleven:
minst 15 år och 9 månader.

Kursavgiften är 450 kr per deltagare.

När ni bokar per telefon tänk på att ha fullständiga namn, adresser, telefon, samt personnummer tillgängliga för snabbast möjliga handläggning! Tack!!

KURSEN BETALAS VID KURSTILLFÄLLET:
kort eller swish

KURSEN BETALAS VID BOKNING:

Via vår hemsida kan du anmäla dig till kurs samt betala direkt. Gå in under fliken webshop. (Via mobilen? Byt till skrivbordsversion så ser du webshop)